Produkcijos ženklinimas

Produkcijos  ženklinimas

     Pagrindinis teisės aktas, nustatantis bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus, yra 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <…> (OL 2011 L 304, p. 18)

Remiantis Reglamento reikalavimais, ženklinant (etiketėse)  nefasuotus maisto produktus (žvejų verslininkų atveju – šviežios ar atšaldytos žuvys) būtina nurodyti:

   – maisto produkto pavadinimą (Pvz.: “Karšis”);

   - pažymėti paryškintaikad žuvys yra alergiją ar netoleravimą sukeliantis produktas

  - žvejybos įrankio kategoriją (Pvz.: traukiamais tinklais);

   – maisto produkto grynąjį kiekį (Pvz.: 2,5 kg);

   – minimalų tinkamumo vartoti terminą arba nuorodą „Tinka vartoti iki … (data)“;

   – visas specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas (Pvz.: Laikyti 0-5 tirpstančio ledo temperatūroje);

   – maisto verslo operatoriaus pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir adresą (Pvz.: UAB “Kablys”, Pakalnė g. 2, Kintai, Šilutės raj.);

   – kilmės šalį ar kilmės vietą numatytais atvejais (Pvz.: Lietuva);

   – vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą (Pvz.: Suvartoti iki …..);

 

PASTABA. Ženklinant konkrečius maisto produktus, be bendrosios informacijos, kituose teisės aktuose dar gali būti nustatyta pareiga pateikti ir papildomą ženklinimo informaciją.