Produkcijos ženklinimas

PRODUKCIJOS ŽENKLINIMAS IR VETERINARINIAI REIKALAVIMAI

Naujų ES žuvies ir akvakultūros produktų etikečių kišeninis vadovas 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba - https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas?language=lt

PRODUKCIJOS ŽENKLINIMAS IR VETERINARINIAI REIKALAVIMAI

Žuvų produkcijos ženklinimas   - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/zenklinimas

Atsekamumas - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/atsekamumo-reikalavimai

Teisės aktai dėl vet. reikalavimų žuvims ir jos produktams - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/teises-aktai

https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai

Etikėtės - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/etiketes karšis starkas kuoja nuo 2016-12-13-pavyzdys.pdf

Atnaujinta:
2021-12-01

 __________________________________________________________________________________

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus, yra 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <…> (OL 2011 L 304, p. 18)

Remiantis Reglamento reikalavimais, ženklinant (etiketėse)  nefasuotus maisto produktus (žvejų verslininkų atveju – šviežios ar atšaldytos žuvys) būtina nurodyti:

   – maisto produkto pavadinimą (Pvz.: “Karšis”);

   - pažymėti paryškintaikad žuvys yra alergiją ar netoleravimą sukeliantis produktas

  - žvejybos įrankio kategoriją (Pvz.: traukiamais tinklais);

   – maisto produkto grynąjį kiekį (Pvz.: 2,5 kg);

   – minimalų tinkamumo vartoti terminą arba nuorodą „Tinka vartoti iki … (data)“;

   – visas specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas (Pvz.: Laikyti 0-5 tirpstančio ledo temperatūroje);

   – maisto verslo operatoriaus pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir adresą (Pvz.: UAB “Kablys”, Pakalnė g. 2, Kintai, Šilutės raj.);

   – kilmės šalį ar kilmės vietą numatytais atvejais (Pvz.: Lietuva);

   – vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą (Pvz.: Suvartoti iki …..);

 

PASTABA. Ženklinant konkrečius maisto produktus, be bendrosios informacijos, kituose teisės aktuose dar gali būti nustatyta pareiga pateikti ir papildomą ženklinimo informaciją.