INFORMACIJA NARIAMS IR VYKDOMI PROJEKTAI

ŽIA "LAMPETRA" GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ PAREIGOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMAS Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-11-01)  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104591/asr

ĮSTATAI - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Istatai.pdf

STOJAMASIS Į NARIUS IR NARIO MOKESČIAI -  http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/2020-07-15 Nr. V- 6 įsakymas NARIO MOKESTIS 2020.pdf

SANKCIJOS - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Sankcijos nariams.pdf

ETIKOS KODEKSAS NARIAMS - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Etikos kodeksas nariams.pdf

ŽĮA "LAMPETRA" GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS (toliau - GO) TAISYKLĖS NARIAMS - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/go taisykl 2020 _350711184517_0001.pdf

METINĖS GO NARIŲ ATASKAITOS LAMPETRAI (pateikti iki vasario 1 d.) :

1. Pildyti tiems, kurie žvejoja vidaus vandenyse, KM (REDAKCIJA GALIOJA NUO 2020-01-17)http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Pakeistas 2020m. 3 priedas PILDYTI GO nariui KM ir vidaus vandenys už 2019.pdf

2. Pildyti tiems, kurie žvejoja Baltijos jūros priekrantėjehttp://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/PILDYTI GO nariui BALTIJOS JŪROS priekrantė.pdf

Prekės ženklas -   arba 

Prekės ženklo aprašas - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Prekes zenklo aprasas.pdf

 

PRODUKCIJOS ŽENKLINIMAS IR VETERINARINIAI REIKALAVIMAI

Žuvų produkcijos ženklinimas   - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/zenklinimas

Atsekamumas - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/atsekamumo-reikalavimai

Teisės aktai dėl vet. reikalavimų žuvims ir jos produktams - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/teises-aktai

https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai

Etikėtės - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/etiketes karšis starkas kuoja nuo 2016-12-13-pavyzdys.pdf

 

Verslinę žvejybą reglamentuojantys teisės aktai (atnaujinta 2022-10-05)

1. (Taisyklių galiojanti redakcija nuo  2022-10-05) Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašą (pridedama) - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.256899/asr

2. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama) - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.457409/fpaRZRmDFx?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=39a01fb6-f045-41f8-abeb-37cbadaf870e

3. Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisykles (pridedama) Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-12-21) -  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101089/asr

4. PLOMBOS APRAŠYMO PATVIRTINIMO BEI ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ ŽENKLINIMO TVARKAhttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260566/piHeebVDuJ?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=39a01fb6-f045-41f8-abeb-37cbadaf870e

5. ŽUVŲ SUGAVIMO ATASKAITOS FORMA (TEIKIAM KAS MĖNESĮ AM) - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/1 priedas ATASKAITA zuvu sugavimo ir pardavimo vid.kainas-teikti AM nuo 2014-07-01.pdf

6. DĖL DUOMENŲ APIE ŽVEJYBĄ VIDAUS VANDENYSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.352995/asr

7. ŽVEJYBOS PRODUKTŲ IŠKROVIMO IŠ VIDAUS VANDENYSE ŽVEJOJANČIŲ LAIVŲ TVARKOS APRAŠAS IR ŽVEJYBOS PRODUKTŲ IŠKROVIMO VIETŲ IŠ KURŠIŲ MARIOSE ŽVEJOJANČIŲ LAIVŲ SĄRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.455297/asr

8. ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO TAISYKLĖS (Redakcija nuo 2022-03-18) " Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo" https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d5408bd0e6d011e3a0be833418c290fb/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=62da9470-ff38-4c2b-8f29-f33d583d6d68

9. DĖL DRAUDŽIAMŲ PERDIRBTI, PARDUOTI AR SUPIRKTI VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Redakcija nuo 2018-07-01)  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.459122/asr

10. AM įsakymas (Redakcija  2022-02-10) DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ LIMITO KURŠIŲ MARIOSE NUSTATYMO 2017–2022 METAMS  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/861ee1e2cc1111e69185e773229ab2b2/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e9cdc30a-4b48-4829-add2-946262f59501

11. AM įsakymas (Redakcija  2023-01-16, įsigalioja nuo 2023-01-17) DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ LIMITO 2023–2027 METAIS KURŠIŲ MARIOSE NUSTATYMO https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a391b7295d911edb55e9d42c1579bdf?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=45393733-a95e-4cee-a453-fdfff7024730

12. 20211-03-16 AM  ĮSAKYMAS DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ NETEKUS ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ
(TAIP PAT IR TERMINUOTAI) VIDAUS VANDENYSE DĖL KITŲ ASMENŲ VEIKOS, APSKAIČIAVIMO IR ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.394749?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=17dfb4b8-5cfa-48b0-b66a-06f3495a66a4

ŽĮA "Lampetra" vykdomi projektai:

PROJEKTAS "ŽUVININKYSTĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS "LAMPETRA" 2021 - 2023 METŲ GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAS"  (toliau - GPP)  

Finansavimo planas ir įgyvendinimo grafikas pagal išlaidas http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/gpp 2023 grafikas _230426130108_0001.pdf

PROJEKTO VYKDYMO LAIKOTARPIS: 2023.01.01 – 2024.05.30

PROJEKTO NUMERIS: Nr. 22GO-23-01-K-001-PR001

PROJEKTO VYKDYTOJAS: ŽĮA "Lampetra"

GPP patvirtintas  2023-02-13

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Projektas "Žuvininkystės įmonių asociacijos "Lampetra" 2021 - 2023 metų gamybos ir prekybos planas"  (toliau - GPP)  

Finansavimo planas ir įgyvendinimo grafikas pagal išlaidas http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/finans ir plan _211203153041_0001.pdf

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021.01.01 – 2023.05.30

Projekto numeris: 66GR-KL-20-2-10815-PR001

Projekto vykdytojas: ŽĮA "Lampetra"

GPP patvirtintas  2020-11-26

GPP patvirtintas 2021-10-04 

2. Projektas "Žuvininkystės įmonių asociacijos "Lampetra" 2018 - 2020 metų gamybos ir prekybos planas"  (toliau - GPP)  

GPP patvirtintas  2017-12-07 

GPP  patvirtintas 2020-07-08 

Projekto vadovas: tarybos pirminkė Siga Jakubauskienė

Projekto tikslas – Asociacija įgyvendins gamybos ir prekybos plane numatytą prekybos strategiją bei priemones, galinčias pagerinti gamintojų organizacijos rinkų organizavimą. Asociacija vykdys rinkos poreikio nustatymo priemones, naujų rinkų ir galimybių nustatymo priemones, koordinavimą su kitais žuvų produktų tiekėjais, švietėjišką veiklą, siekiant pagerinti pateikimo rinkai sąlygas bei stabilizuoti kainas. Taip pat bus vykdoma asociacijos narių veiklos stebėsena, priežiūra  ir kontrolė dėl  nepageidaujamos priegaudos sumažinimo, žvejybos produktų atsekamumo  padidinimo, neteisėtos ir nereglamentuojamos žvejybos panaikinimo, gamybos ir prekybos taisyklių laikymosi. Asociacija numatė keletą priemonių, kurios bus įgyvendintos jeigu bus nustatyta, kad žuvininkystės produktas patiria didelius sunkumus dėl pardavimo ir dėl kurio reikalinga imtis atitinkamų priemonių.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2018.01.01 – 2021.05.30

Projekto numeris: 66GR-KL-18-1-00156-PR001

Projekto vykdytojas: ŽĮA "Lampetra"

___________________________________________________________________________________________________________________

3. Projektas "Aplinkos sąlygų pokyčių įtaka Kuršių mariose"

Projekto vadovas: tarybos pirminkė Siga Jakubauskienė

Projekto tikslas – įvertinti aplinkos sąlygų kaitos poveikį Kuršių marių žuvininkystei

Projekto vykdymo laikotarpis: 2019.04.01 – 2021.01.30

Projekto numeris: 28MŽ-KL-18-1-04667-PR001

Projekto vykdytojas: ŽĮA "Lampetra"

____________________________________________________________________________________________________________________

4. ŽĮA "Lampetra" yra partnerė projekte "Inkaruojamų marinių gaudyklių žuvų priegaudos mažinimas Kuršių marių žvejyboje"

Projekto vadovas: dr. Linas Ložys

Projekto tikslas – sumažinti naujo tipo inkaruojamų marinių gaudyklių priegaudą ir žuvų žuvimą.

Projekto uždaviniai:

1. Parinkti skirtingus gaudyklių modifikavimo būdus;

2. Įvertinti modifikuotų gaudyklių neverslinę priegaudą ir jos žuvimą;

3. Įvertinti gaudyklių modifikavimo įtaką žvejybos efektyvumui;

4. Pasiūlyti efektyviausią gaudyklių modifikavimo būdą.

Projektui pradėta ruoštis 2019 m. 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020.08.01 – 2022.07.31

Projekto numeris: 28MŽ-KV-19-2-08777-PR001

Projekto vadovas: dr. Linas Ložys

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto partneris: ŽĮA "Lampetra"  

______________________________________________________________________________________________________________________

5. Projektas "Kultūros paveldo puoselėjimas Pamario krašte"

Projekto vadovas: tarybos pirminkė Siga Jakubauskienė

Vietos projekto tikslas – išsaugoti ir plėsti žuvininkystės tautinio paveldo produktus ir procesus Pamario krašte, taip siekiant plėtoti vietos turizmą ir skatinti ekonominį ir socialinį rajono augimą. 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020.06.01. – 2022.03.30.

Projekto numeris: ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-7.2./ 63VS-PV-20-1-01278

Projekto vykdytojas: ŽĮA "Lampetra"

Projekto partenriai:

UAB „Pamariukas“ – šviežių ir rūkytų žuvininkystės produktų gamybą ir prekyba. 

UAB “Rusnės žuvis” – žuvies rūkymas ir sūdymas;

Rimanto Lubio ind. Veikla – žuvies rūkymas

Rimvydo Kriščiūno ind. veikla – žvejyba

"Mini galimybių studija: vietos turizmo plėtra, apjungiant tautinio paveldo produktus, procesus ir objektus Šilutės rajone" 

http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Mini galimybiu studija 1 dalis.pdf

http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Mini galimybiu studija 2 dalis.pdf

http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Mini galimybiu studija 3 dalis.pdf

http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Mini galimybiu studija 4 dalis.pdf

http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Mini galimybiu studija 5 dalis.pdf

ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ SERTIFIKAVIMO METODIKA:

Sertifikavimo metodika:

http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Sertifikavimo metodika1.pdf

http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/PRIEDAI sertifikavimo metodikos1.pdf

Sertifikavimo metodika su istorine medžiaga: 

https://drive.google.com/file/d/1LVYSjRkT31K2eFFPnH18s2IKTMgI-9c-/view