Apie gamintojų organizaciją

  Apie mus

                 Žuvininkystės įmonių asociacija (toliau – Asociacija) įsikūrė 1993 metais spalio 19 d. Ji vienija  44 narius, kurie  yra žvejybos įmonės  vykdančios žvejybą Kuršių mariose, Nemuno žemupio upėse, polderiuose, Baltijos jūros priekrantėje.   Asociacija įgyvendina projektą „ Žuvininkystės įmonių asociacija  “Lampetra” 2021-2023 metų gamybos ir prekybos planai“.

Šios el.parduotuvės www.zuvis.lampetra.lt  pagalba Asociacija plečia žuvininkystės produktų platinimo grandinės kanalus ir  tikisi atrasti  tikslines vartotojų  grupes bei patenkinti jų poreikius.

Kuršių mariose sužvejota žuvis parduodama neišdarinėta, tiesiogiai iš laivų, todėl dažnai vartotojui susidaro sunkaus darbo įdėjimo įvaizdis dėl  žuvies apdorojimo. Bet privalumai kur kas didesni?    Gėlavandenės žuvys  parduodamos tiesiai iš žvejų laivų, kuomet vartotojas (pirkėjas) atvykęs iškrovimo vietą, galės įvertinti žuvies šviežumą jusliniu būdu, patikrinti  žiaunas, ko negalite padaryti išdarinėtose žuvyse parduotuvių lentynose.

ŽĮA „Lampetra“ nori atkreipti dėmesį gėlavandenių žuvų aukštą biologinę vertę, kaip vitaminų, mineralų baltymų turinčius  aukštos kokybės produktus, polinesočiųjų riebalų rūgščių  naudą sveikatai. Siekiame, kad  vartotojai  teiktų pirmenybę šiems sveikiems ir  saugiems  žuvininkystės produktams.

Gal būt ne visada rasite mūsų parduotuvėje Jums reikiamų žuvų, bet norime, kad nenusiviltumėte, bet suprastumėt, kad žvejo laimikis priklauso nuo vėjo, ižo,  sausros ir sėkmės.

ŽĮA "Lampetra" PRIPAŽINTA GAMINTOJŲ ORGANIZACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S

DĖL ŽUVININKYSTĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS „LAMPETRA“ PRIPAŽINIMO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJA ATITINKAMOMS ŽUVŲ RŪŠIMS AR JŲ GRUPĖMS

 

2021 m. sausio 13 d. Nr. 3D-18

Vilnius

        Vadovaudamasis Žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių“, 4, 9 ir 10 punktais, 50.1 papunkčiu, 51 ir 55 punktais, ir atsižvelgdamas į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) direktoriaus 2011 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. V1-33 „Dėl Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ pripažinimo žuvininkystės produktų gamintojų organizacija“, Žuvininkystės tarnybos 2021-01-04 raštą Nr. 2E/2021-2 bei  Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ (toliau – ŽĮA „Lampetra“) 2020-12-30 raštą Nr. S-89:

1. Pripažįstu ŽĮA „Lampetra“ žvejybos produktų gamintojų organizacija karšių, atlantinių perpelių, europinių upinių ungurių, paprastųjų salačių, paprastųjų plakių, sidabrinių karosų, europinių sykų, europinių lydekų, paprastųjų pūgžlių, upinių nėgių, paprastųjų vėgėlių, europinių stintų, paprastųjų europinių ešerių, paprastųjų vandens ožkų, paprastųjų kuojų, paprastųjų sterkų, paprastųjų lynų, paprastųjų žiobrių žvejybai ir prekybai.

2. P a v e d u Žuvininkystės tarnybos direktoriui pripažinti netekusiu galios Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. V1-33 „Dėl Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ pripažinimo žuvininkystės produktų gamintojų organizacija“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 2 punktą, įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

4. P a ž y m i u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Kęstutis Navickas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/563a8af255de11eba1f8b445a2cb2bc7?jfwid=-9dzqnu3hn

_____________________________      ________________    ___________________    _____________   ____________

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽUVININKYSTĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS „LAMPETRA“ PRIPAŽINIMO ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ORGANIZACIJA

 

2011 m. kovo 21 d. Nr. V1-33

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių“ (Žin., 2004, Nr. 79-2807),

p r i p a ž į s t u  Žuvininkystės įmonių asociaciją „Lampetra“ žuvininkystės produktų gamintojų organizacija paprastųjų karšių, atlantinių perpelių, europinių upinių ungurių, paprastųjų salačių, paprastųjų plakių, sidabrinių karosų, europinių sykų, europinių lydekų, paprastųjų pūgžlių, trispyglių dyglių, upinių nėgių, paprastųjų vėgėlių, europinių stintų, paprastųjų europinių ešerių, paprastųjų vandens ožkų, paprastųjų kuojų, paprastųjų sterkų, paprastųjų lynų, paprastųjų žiobrių žvejybai ir prekybai.

 

Direktorius                                      ______________                          Vytautas Grušauskas