Prekių atsiėmimas

PASTABA.  Didesnius žuvininkystės produktų kiekius, žvejybos įmonė (pardavėjas) atvežtų Jums nurodytų adresu. 

Mažus kiekius - reikia pasiimti patiems nurodytu adresu.  Dėl visų šių sąlygų ir atsiskaitymo būdų,  turite  susiskambinti su  pardavėju. 

 

UŽSAKYMŲ VYKDYMO IR PREKIŲ PRISTATYMO / ATSIĖMIMO TVARKA


VII.1. Informaciją apie parduodamas Prekes Pardavėjas skelbia savo paskyroje. Atitinkamai Prekių kategorijai priklausančioje paskyroje Pardavėjas pateikia informaciją apie: Prekės rūšį, Prekės sužvejojimo laiką, vietą kurioje galima atsiimti įsigytas Prekes, tikslų laiką, iki kurio bus galima atsiimti Prekes , savo kontaktinę informaciją pasiteiravimui dėl Prekių.
VII.2. Prekių užsakymas vykdomas toliau nurodoma tvarka:
VII.2.1. Pirkėjas Pardavėjo (-ų) paskyroje pasirenka konkrečią Prekę ir perkamą jos kiekį.
VII.2.2. Pilnai sukomplektavęs savo pirkimo krepšelį Pirkėjas patvirtina užsakymą paspausdamas pirkinių krepšelio ikoną.
VII.2.3. Patvirtinus įsigyjamų Prekių krepšelį Pirkėjo paskyroje yra suformuojamas bankinio pavedimo nurodymas, kuriame pateikiami Pardavėjo atsiskaitomosios sąskaitos duomenys. Bankinio pavedimo nurodymas Pirkėjui taip pat yra išsiunčiamas Pirkėjo registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus užsakymą Pardavėjas registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu yra informuojamas apie atliktą užsakymą, pateikiant informaciją apie įsigytas Prekes ir jų kiekį, Pirkėjo kontaktinius duomenis.
VII.2.4. Prekių krepšelio patvirtinimas laikomas Prekių įsigijimo sandorio su Pardavėju sudarymo momentu. Patvirtinus užsakymą Pirkėjo įsigytos Prekės yra automatiškai išimamos iš Prekybos platformos. Neatsižvelgiant į tai ar bus atliktas toliau nurodomas bankinis mokėjimas už įsigytas Prekes ar ne, Prekės bus atsiimtos ar ne, Pirkėjui kyla pareiga pilnai atsiskaityti su Pardavėju už įsigytas Prekes.
VII.2.5. Gavęs suformuotą bankinį mokėjimo nurodymą Pirkėjas privalo atlikti bankinį mokėjimą mokėjimo nurodyme pateiktas Pardavėjo atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitais. Pirkėjas su Pardavėju gali atskirai susitarti ir dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos (mokėjimo grynaisiais Prekių atsiėmimo vietoje, ar mokėjimo už Prekes atidėjimo), tačiau tai turi būti padaryta individualiai, tokias sąlygas derinant tiesiogiai su Pardavėju.
VII.2.6. Atlikęs bankinį mokėjimą už Prekes į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą (arba individualiai susitaręs dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos) Pirkėjas turi susiekti su Pardavėju ir individualiai susitarti dėl Prekių atsiėmimo sąlygų.
VII.3. Pardavėjas privalo sudaryti sąlygas atsiimti Prekes Prekių Skelbime nurodytoje vietoje, Pirkėjui suteikdamas ne mažiau nei tris valandas, skaičiuojamas nuo atsiskaitymo už Prekes momento.
VII.4. Prekybos platformoje nėra formuojamos sąskaitos faktūros. Pardavėjas privalo sąskaitą faktūrą už įsigytas Prekes išrašyti ir pateikti tiesiogiai Pirkėjui.
VII.5. Įsigytas Prekes Pirkėjas iš Pardavėjo privalo atsiimti pats, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
VII.6. Pateikdamas Skelbimą apie parduodamas Prekes Pardavėjas gali nustatyti minimalią užsakymo sumą arba kiekį, nuo kurios Prekės yra pristatomos Pirkėjui. Pateikdamas tokią informaciją Pardavėjas privalo nurodyti į kokius miestus toks pristatymas yra galimas ir atskleisti visą kitą būtiną pristatymo informaciją potencialiems pirkėjams (pristatymo laikas ir pan.).
VII.7. Pardavėjas privalo tinkamai ir laiku administruoti Skelbimus, nusprendęs nutraukti prekybą deaktyvuoti aktyvius Skelbimus.
VII.8. Atsižvelgiant į Prekėms keliamus higienos reikalavimus skelbimai apie Prekes Prekybos platformoje laikomi aktyviais Pardavėjo nustatytą laiką, bet ne ilgiau nei 6 val. (šešias valandas).
VII.9. LAMPETRA rekomenduoja prieš atliekant bet kokį Prekių užsakymą susiekti su Pardavėju ir suderinti galimas sandorio sąlygas.