NARIAMS

ŽIA "LAMPETRA" GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ PAREIGOS

ĮSTATAI - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Istatai.pdf

STOJAMASIS Į NARIUS IR NARIO MOKESČIAI -  http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/2019 m. stojamasis ir nario mokestis.pdf

SANKCIJOS - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Sankcijos nariams.pdf

ETIKOS KODEKSAS NARIAMS - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Etikos kodeksas nariams.pdf

ŽĮA "LAMPETRA" GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS (toliau - GO) TAISYKLĖS NARIAMShttp://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/GO taisykles nariams.pdf

METINĖS GO NARIŲ ATASKAITOS LAMPETRAI (pateikti iki vasario 1 d.) :

1. Pildyti tiems, kurie žvejoja vidaus vandenyse, KM - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/PILDYTI GO nariui KM ir vidaus vandenys.pdf

2. Pildyti tiems, kurie žvejoja Baltijos jūros priekrantėjehttp://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/PILDYTI GO nariui BALTIJOS JŪROS priekrantė.pdf

Prekės ženklas -   arba 

Prekės ženklo aprašas - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/Prekes zenklo aprasas.pdf

 

PRODUKCIJOS ŽENKLINIMAS IR VETERINARINIAI REIKALAVIMAI

Žuvų produkcijos ženklinimas   - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/zenklinimas

Atsekamumas - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/atsekamumo-reikalavimai

Teisės aktai dėl vet. reikalavimų žuvims ir jos produktams - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/teises-aktai

https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai

Etikėtės - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/etiketes karšis starkas kuoja nuo 2016-12-13-pavyzdys.pdf

 

Verslinę žvejybą reglamentuojantys teisės aktai

1. (Taisyklės 2018 m. redakcija) Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašą (pridedama) - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.256899/XDZTjiUEuM

2. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama) - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.457409/fpaRZRmDFx?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=39a01fb6-f045-41f8-abeb-37cbadaf870e

3. Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisykles (pridedama) Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-02-27) -  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101089/asr

4. PLOMBOS APRAŠYMO PATVIRTINIMO BEI ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ ŽENKLINIMO TVARKAhttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260566/piHeebVDuJ?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=39a01fb6-f045-41f8-abeb-37cbadaf870e

5. ŽUVŲ SUGAVIMO ATASKAITOS FORMA (TEIKIAM KAS MĖNESĮ AM) - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/1 priedas ATASKAITA zuvu sugavimo ir pardavimo vid.kainas-teikti AM nuo 2014-07-01.pdf

 

 

ŽĮA "Lampetra" veikla

"Žuvininkystės įmonių asociacijos "Lampetra" 2018 - 2020 metų gamybos ir prekybos planas"  (toliau - GPP)  

1. GPP patvirtintas  2017-12-07 http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/gpp gpp planas 1 _341030113024_0001.pdf